Výlet do Dánska I. – Runové kameny v Jellingu

Do Dánska se od nás moc nejezdí. Je to docela daleko a Dánsko prý je jedna z nejdražších zemí Evropy. My jsme tam přesto na pár dní vyrazili a navštívili několik zajímavých míst. Jedním z nich byl i Jelling, sídlo dávných dánských králů.

V Jellingu, nyní vesnici s 3293 obyvateli, se nachází jeden z nejvýznamnějších památníků dánského národa – areál, který tvoří runové kameny, pohřební mohyly a kostel. To vše je od roku 1994 zapsáno do seznamu světového dědictví UNESCO.

01-jelling

Vstup do areálu v Jellingu. V popředí fotografující autor. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Runové kameny

Ten, kdo četl o dobrodružstvích Vikinga Vika, ví, co jsou runové kameny. Pro ty ostatní cituji z Wikipedie: „Runový kámen je svisle postavený kámen s runovým nápisem. Někdy se může jednat o nápisy na bludných kamenech nebo skalách. Kameny lze datovat do čtvrtého do dvanáctého století, avšak mnoho kamenů pochází z vikinské éry. Runové kameny bývají často pomníky zemřelých osob. Po osazení byly obyčejně opatřeny jasnými barvami, jež se do dnešních dnů již nedochovaly.“

V Jellingu stojí dva takové významné kameny. Jsou natolik významné, že jsou uzavřeny ve skleněných almarách a dost špatně se tudíž fotí.

02-kamen-gorm

Runový kámen krále Gorma Starého. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Menší runový kámen nechat kolem roku 955 zhotovit a vztyčit Gorm Starý (Gorm den Gamle), první historicky doložený dánský král. Jako král nebyl samozřejmě první, protože jsou známy zmínky i o jeho otci Knutovi I. a ten měl také nějaké předky, je to však první dánský král, jehož jméno se objevilo vytesané do kamene.

Kámen byl vztyčen na památku Gormovy manželky Thyry. Na přední straně (na obrázku vlevo) je vytesán ve staré dánštině (které už ani dnešní Dánové moc nerozumějí) nápis „kurmr kunukr karthi kubl thusi aft thurui kunu sina tanmarkar but“, v překladu do češtiny „Gorm král udělal památný kámen na počest Thyry, své ženy, klenotu Dánska“. Na zadní straně (na obrázku vpravo) je jediné slovo: TANMAURK (Dánsko). I toto slovo je významné, protože na tomto kameni mělo v Dánsku premiéru. Samotné pojmenování Dánska se však objevilo v jiných (mimoskandinávských) pramenech už o nejméně 75 let dříve (Denimarca, Dene Mearc). Není známo, kde stál kámen původně, na místě před kostelem je nejméně od roku 1639.

03-kamen-harald-1

Třístranný runový kámen krále Haralda Modrozuba – přední strana. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Druhý kámen nechal vztyčit Gormův syn Harald Gormsøn zvaný Modrozub (Harald Blåtand, cca 918 – 976). Tento kámen bývá nazýván „křestní list Dánska“, neboť na jeho přední straně se píše: „Harald král postavil tento kámen na počest Gorma, otce svého, a Thyry, matky své. Harald, jenž dobyl celé Dánsko a Norsko, jenž křtil Dány.“ 

04-kamen-harald-2

Zbývající dvě strany runového kamene Haralda Modrozuba. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

I když to není z obrázku moc vidět, nachází se na tzv. Kristově straně (na obrázku vlevo) nejstarší vyobrazení Krista ve Skandinávii. Je to postava s rozpaženýma rukama, oděná v tuniku a se svatozáří. Kříž jí jaksi chybí. Na tzv. Lví straně (na obrázku vpravo) je nahoře lví hlava a zbytek je pokryt ornamenty ve tvaru stuh a provazů. Kámen je vysoký 243 cm a váží 10 tun. Po celou dobu své existence stojí v podstatě na stejném místě před kostelem.

Kostel v Jellingu

05-kostel

Kostel v Jellingu. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

První křesťanský kostel v Jellingu nechal postavit Harald Modrozub. Byl dřevěný, 10 metrů dlouhý a asi 14 metrů široký. Pod ním byla objevena pohřební komora, v níž je pravděpodobně pochován Haraldův otec, král Gorm. Současný kamenný kostel byl postaven kousek vedle kolem roku 1100. Část ho v roce 1679 shořela, ale kostel byl záhy obnoven.

06-oltar

Kostel v Jellingu – oltář. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Stříbrný ornament na podlaze označuje místo, kde je pohřben král Gorm.

07-fresky

Kostel v Jellingu, obnovené fresky. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

 V roce 1875 opadala část omítky a zjistilo se, že se pod ní nacházejí zbytky starých fresek. Ty byly znovu namalovány malířem Magnusem Pedersenem.

08-apostolove-1

Kostel v Jellingu, sošky apoštolů. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Tyto sošky apoštolů, umístěné na severní zdi věže, vznikly kolem roku 1500.

09-apostolove-2

Kostel v Jellingu, nové sošky apoštolů. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

 Sošek apoštolů bylo původně dvanáct. Šest z nich však bylo někdy v 19. století kamsi zašantročeno a v kostele na jižní zdi věže jsou místo nich díla sochaře Henryho Bayera z let 1980 – 1985.

10-okno

Kostel v Jellingu, moderní okno.

Foto © Jago 28. 8. 2012

Příchod milénia oslavilo Dánsko oficiálně v Jellingu 3. prosince 2000, kdy byl kostel po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřen. Při té příležitosti byla sloužena mše, jíž se zúčastnila královna Margrethe II., ministerský předseda Rasmussen a mnoho dalších vládních činitelů.

Mohyly

11-mohyla

Jelling, jižní mohyla krále Gorma. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

Kostel se nachází mezi dvěma mohylami, severní a jižní, což jsou na dánské poměry slušné kopce. V té severní je pohřební komora, pravděpodobně krále Gorma. Ten však v ní dlouho nepobyl, protože jej jeho syn Harald Modrozub přestěhoval do hrobky pod kostelem. V jižní mohyle (na obrázku) nebyl pochovaný nikdo, je to prostě jen hromada zeminy a kamení, na niž vedou příkré schody. Dánové uvádějí, že je 11 metrů vysoká a 80 metrů široká, mně se ale ten údaj o výšce moc nezdá.

12-jelling

Areál v Jellingu, pohled z jižní mohyly. Foto © B. Jaga 28. 8. 2012

 Kolem kostela se rozkládá dosud fungující hřbitov.

Královský Jelling

13-drak

Replika dračí hlavy v informačním středisku.

Foto © Jago 28. 8. 2012

Královský Jelling (Kongernes Jelling) je víceúčelová moderní budova postavená kousek od areálu. Je v ní velké informační středisko, v němž jsou vystaveny archeologické nálezy, fotografie a různé dokumenty o historii areálu, uvádějí se tu audiovizuální pořady a v případě potřeby se zde pořádají různé kongresy a semináře.

14-rodokmen

Rodokmen dánských králů. Foto © Jago 28. 8. 2012

Pro neznalé angličtiny volný překlad: „Bylo – nebylo, před tisícem let žil dánský král zvaný Gorm Starý. Po celé ty roky vládla jeho rodina v nejstarším království na světě a současná královna Margrethe II. je potomek starého krále Gorma.“ Ten rodokmen je velice pěkný. Král Gorm v modrém plášti stojí v levém horním rohu, vedle něj je jeho syn Harald Modrozub, pak vnuk Sven Vidlí vous a tak to pokračuje až k současné panovnici (v červeném úboru), které král Gorm žehná. No, ten rodokmen trochu přehání, protože např. japonské císařství je podstatně starší a dnešní panovnice rozhodně není potomkem po meči, ale budiž Dánům přáno.

15-piti

Vikingské pití. Foto © Jago 28. 8. 2012

 V Královském Jellingu je samozřejmě i bufet, toalety a prodejna suvenýrů, pohlednic, publikací a dalších, pro turistu nezbytných věcí. Mě zaujaly tyto láhve. Nabízí se Midgardské pivo (Midgårds Øl), které obsahuje 9,4 % alkoholu a i s tou dřevěnou nádobkou na pití stojí asi 120 dánských korun (v době našeho výletu byl kurs 1 DKK = 3,40 CZK). Na internetu jsem našel, že poté, co se toto pivo vyrobí, přidává se do něj med. Haraldova louka (Haralds Mjød) bude asi něco podobného, na internetu jsem ji nenašel.

16-novy-kamen

Novodobý runový kámen. Foto © Jago 28. 8. 2012

Před informačním střediskem stojí krásně kolorovaný runový kámen. Vytvořil jej kameník Erik Rudý (Erik den Røde, méně známý pod jménem Erik Sandquist) v letech 2003 – 2005 a vycházel při tom ze všech tradic tohoto náročného umění.


Po prohlídce informačního střediska nadešel čas k odjezdu do města Vejle, kde jsme byli ubytováni. Neobešlo se to bez komplikací. Sem jsme přijeli autobusem, ale ten jezdil jenom jednou za dvě hodiny. I rozhodli jsme se, že pojedeme vlakem. Na plánku Jellingu jsme našli stanici a vydali jsme se ji hledat i v reálu. To jsme si dali! I v Jellingu se kope a my jsme odbočili do špatné ulice. Šli jsme po ní dost dlouho a stanice nikde. Narazili jsme na koleje, i vydali jsme se podle nich, bohužel opačným směrem. Když už kolem nás byly jenom louky, obrátili jsme se a kráčeli zpátky.

Narazili jsme na rozkopanou křižovatku, přeskákali přes staveniště a konečně jsme před sebou spatřili nádražní budovu. Byla zavřená a nikde nikdo, kdo by nám prodal jízdenky. Objevili jsme však automat, který inzeroval, že bere i mezinárodní platební karty. Ten nám však po stisknutí několika tlačítek sdělil, že ho to sice mrzí, ale že je mimo provoz. Protože hned nad ním visela cedule, že pokuta za černou jízdu činí 750 DKK, podívali jsme se smutně na právě odjíždějící vlak a odebrali se na zastávku autobusu. Ten se dostavil asi za 45 minut a další cesta už proběhla bez incidentů. BTW: Jízdné z Jellingu do Vejle (11 km) činilo 28 DKK/osobu…

Poznámka: Případní zájemci najdou spoustu dalších informací o Jellingu zde. Za předpokladu, že umějí dánsky. :-)

Následující díl: Město Vejle.

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

Wuweb | 1. 9. 2012 So 2:47 |   [1]

Parádní článek, moc zajímavé čtení, díky.

reagovať

lojzo | 1. 9. 2012 So 7:35 |   [2]

Skvelý článok!
Ten rodokmeň nemá chybu. :-)

reagovať

Jago | 1. 9. 2012 So 7:40 |   [3]

[2] Musel jsem to povídání o rodokmenu dodatečně trochu upravit, protože vztahy v dánské královské dynastii jsou značně komplikované, ale i tak je pěkný.

reagovať

TlusŤjochweb | 1. 9. 2012 So 8:56 |   [4]

Medové pivo. No, to jsou věci.

reagovať

Jago | 1. 9. 2012 So 9:36 |   [5]

[4] Když si jich dáš pět, budeš jako Dán. :-)

reagovať

kety | 1. 9. 2012 So 10:21 |   [6]

Bravo, Jago! Je to tak krásné, že bych se tam hned rozjela (mít víc peněz a dovolené ;-) ). Pro severské končiny mám slabost. A – když už jsi i dánštiny znalý – nevíš, jak králové přišli k tak půvabným jménům – Modrozub nebo Vidlí Vous?

reagovať

Jago | 1. 9. 2012 So 10:37 |   [7]

[6] Dánštiny znalý nejsem, ale překladač Gogole docela slušně překládá z dánštiny do angličtiny (češtinu neradím).
Harals Modrozub je tady.
Sven Vidlí vous (Svend Tveskæg, původně Tjugeskæg nebo Tyvskæg) získal svou přezdívku podle tvaru svého kníru „mrožáku“, který byl v té době cool zejména v Anglii, kde se jím pravděpodobně inspiroval.

reagovať

kety | 1. 9. 2012 So 13:42 |   [8]

[7] Ó díky, velký Jago, konečně vím dokonce i to, proč je Bluetooth právě Bluetooth. ;-)

reagovať

Jago | 1. 9. 2012 So 14:08 |   [9]

[8] Díků netřeba, osvětu má naše kavárna v programu. Omlovám se za zvoraný odkaz na Modrozuba, v té adrese chyběla na konci tečka. Už je to opravené :-)

reagovať

kety | 2. 9. 2012 Ne 12:35 |   [10]

[9] To neva, i tak jsem ho našla.

reagovať

SV | 3. 9. 2012 Po 10:12 |   [11]

zaujímacie povídaní, dík Jago. runovým kameňom býva pripisovaná magická moc.

reagovať

Jago | 4. 9. 2012 Ut 8:06 |   [12]

[11] Źe by? Pak by mohl mít magickou moc i pomník Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. ;-)

reagovať

SV | 4. 9. 2012 Ut 11:12 |   [13]

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Der Auserwählte - Vyvolený

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod