Vodní hrad Bodiam

Bodiam Castle patří k nejmalebnějším a údajně nejnavštěvovanějším hradním ruinám v Británii. Nachází se poblíž Robertsbridge ve východním Sussexu. Navštívili jsme ho letos v červenci a důkladně jsme jej prolezli.

51-bodiam-01

Bodiam Castle

Trochu historie

Hrad zbudoval kolem roku 1385 sir Edward Dallingridge. Byl to voják, králův rytíř a člen Parlamentu a hrad nechal postavit se souhlasem krále Richarda II. Kromě obranného účelu (v těch dobách hrozila francouzská invaze a v roce 1381 propuklo povstání Wata Tylera, při jehož potlačení se sir Dallingridge angažoval) plnil také úlohu příjemného sídla hradního pána. Vzhledem k rozsahu stavby je zřejmé, že to byl bohatý a mocný muž; údajně si nahrabal ve Stoleté válce. Původně zemědělsky obdělávanou krajinu doplnil o rybníky, vodní nádrže a vodní příkop, jež posílily obranyschopnost jeho sídla a lze je zde vidět dodnes.

Jakkoliv hrad vypadá zvenku malebně, z vnitřních staveb se toho zachovalo dost málo, protože byly pobořeny během občanské války a později to bylo ještě horší. V roce 1926 byla ruina věnována organizaci The National Trust, a tak je aspoň zakonzervována do současné podoby. Je to národní památka prvního řádu.51-bodiam-03  Od parkoviště vede ke hradu poměrně dlouhá cesta. Všimněte si betonové pevnůstky v levém dolním rohu. Ta byla postavena v roce 1940 na obranu mostu přes řeku Rother v případě německého útoku na britské ostrovy.  51-bodiam-02Plánek hradu jsem vykopíroval z hradního prospektu, opatřil jej českými popisky a v dalším se na něj občas odkážu. Neodolal jsem a pro ty, kteří si chtějí zopakovat svou angličtinu, jsem připojil několik obrázků naučných cedulí v tomto jazyce. Je to docela zajímavé čtení.  51-bodiam-04Vstup do hradu střeží barbakánová věž (na plánku dole uprostřed), k níž vede ze břehu lávka. Původní přístup byl poněkud komplikovanější a byl zakončen padacím mostem. Na plánku vidíte u nápisu „Obrana“ jakýsi ornament. Jsou to tzv. „murder-holes“ – otvory ve stropě, jimiž obránci metali na útočníky vše, co jim přišlo pod ruku včetně šutrů a vroucího oleje. Dnes je brána otevřená a uvítá vás zde děva v dobovém kroji.51-bodiam-05  Z naučné cedule se lze poučit o dalších zajímavostech týkajících se vojenské posádky hradu. V prospektu jsem též našel, že prostor strážnice byl záměrně zatemněný, aby vojáci viděli na nepřítele, ale aby na ně nepřítel neviděl.51-bodiam-06  Západní strana se západní věží (vpravo). Tato část hradu byla určena pro mnoho tuctů mužských sloužících, kteří zde měli i svou vlastní kuchyň. O tom, zda a kde byly služebné ženského pohlaví, se mé prameny nezmiňují. Místnosti služebnictva nebyly zvlášť vytápěné, muselo stačit teplo od dvou krbů v horních patrech (jejich pozůstatky i s komínem jsou na obrázku vidět úplně napravo), které se přenášelo tlustými zdmi.

Na obrázku vidíme uprostřed to, co zbylo z hradní kuchyně a skladišť potravin.51-bodiam-07  Naučná cedule k hradní kuchyni. Z prospektu doplním, že v kuchyni byly dva krby, v nichž neustále hořel oheň. V jednom z nich byla pec na chleba. Chléb byl důležitou součástí středověké stravy, do vynálezu brambor tehdy chybělo ještě 200 let. Bohatí lidé pochopitelně pojídali chléb bílý, zatímco chudina byla odkázána na chléb černý. Z kuchyně vedl kolem skladu nápojů a spižírny průchod do Velkého sálu (Great Hall). V angličtině na původním plánku je sklad nápojů označen jako „buttery“ a prospekt upozorňuje na to, že se zde neskladovalo máslo, ale nádoby s vínem a s pivem. Ve spižírně se skladovaly ostatní suché potraviny.51-bodiam-08  Hradní studna, hlavní zdroj vody pro hrad. Je asi 3 metry (10 stop) hluboká a je napájena přírodními prameny a vodou z hradního příkopu. Voda se nabírala do věder a nosila se do kuchyně, ale nebyla to voda určená k pití. Prospekt praví, že zhýčkaný středověký lid včetně dětí pil místo vody ale. Poznámka: To „ale“ není v tomto případě spojka, ale druh anglického piva, jehož výroba v poslední době proniká i k nám.

Studna se nachází v jihozápadní věži, na jejímž vrcholu byl holubník, obývaný asi 200 holuby. Takový luxus si mohl dovolit jen velký boháč. Vejce byla využívána v kuchyni, holoubata byla pokládána za delikatesu a pojídána vcelku i s kostmi.

Poterna (Postern Gate).

Když jsem hledal český ekvivalent anglického „Postern Gate“, byl jsem na rozpacích. V němčině je to „Ausfalltor“, tedy výpadová branka, a ani výklad českého výrazu „poterna“ mě moc nepřesvědčil. I obrátil jsem se na věhlasného profesionála lojza, který ho našel v jakési rozsáhlé encyklopedii, přičemž přiznal, že o něm v životě neslyšel.51-bodiam-09  Poterna z nádvoří. Prospekt praví, že to byl vchod pro dodavatele, ale pravděpodobně též soukromý vchod pro pána hradu.51-bodiam-10  Naučná cedule k poterně. Mimo jiné se zde praví, že na břeh od ní vedl padací most, který byl velmi úzký, a že brána byla tak nízká, že se jí nedalo projet na koni. Z plánku je patrné, že i zde byly „murder-holes“.51-bodiam-11  Poterna zvenčí.51-bodiam-12  Na obrázku zprava doleva: Poterna, Velký sál (Great Hall) s oknem, jihovýchodní věž a apartmány lorda a lady.

Velký sál (Great Hall)

V žádném své cti dbalém šlechtickém sídle nesměl chybět velký sál. Hradní pán zde stoloval, pořádal hostiny (spíš žranice), držel zde svůj dvůr a vedl obchodní jednání. Nad obloukovými okny byla galerie pro minstrely. kteří vyhrávali při hostinách, trvajících zhusta celé hodiny.51-bodiam-13  Naučná cedule o středověkém stolování. Dozvíte se z ní, že v čele velkého sálu bylo podium, na němž seděli nejváženější hosté (top table – horní stůl). Uprostřed bylo velké křeslo (great chair), v němž seděl pán hradu. Stoly tvořila prkna (boards) položená na kozách a pokrytá jemným lněným plátnem. Pán hradu byl tak „chairman of the board“. Poznámka: Na zasedáních, jichž jsem se v cizině zúčastnil, jsme titulovali předsedajícího „chairman“. Teď už vím, jak ten titul vznikl, i když náš chairman bohužel žádné hostině nepředsedal.

Zajímavá je informace o slánce. Sůl byla tehdy drahá a umně vyrobená slánka stála uprostřed horního stolu. Ti, kteří u něj seděli, byli „nad solí“, ostatní „pod solí“.

Apartmány lorda a lady (na plánku nalevo) se nacházely na dvou podlažích, pod nimi byla skladiště a sklepy. Tyto apartmány byly vybudovány na východní straně, aby je ozářilo ranní slunce. Prospekt praví: „Představte si lordovu manželku lady Elizabeth, jak sedí u okna a šije, je bavena minstrely nebo čte. Byla jednou z několika málo příslušníků domácnosti, kteří uměli číst.“

Hradní kaple51-bodiam-16Náboženství tvořilo důležitou součást středověkého života. Kněz bydlel na hradě a očekávalo se, že každý se zúčastní denních bohoslužeb. Pán hradu s manželkou sledovali bohoslužby ze svých pokojů. Archeologický výzkum zjistil, že okna byla vybavena vitrážemi a podlaha kaple byla pokryta malovanými dlaždicemi.

51-bodiam-15

Pohledy na hradní věže z jiné věže.

Několik dalších zajímavostí:

 • Když na hradě Bodiam žil sir Edward Dallingridge, přicházel zrovna do módy kapesník, a to díky králi Richardu II.
 • Ve XIV. století byly krby velmi vzácné. Sir Edward jich nechal vestavět do zdí hradu 33 jako znamení svého bohatství a statusu. Prospekt nabádá, abychom si všimli, že ponejvíce jsou na východní straně, zatímco v přízemí na západní straně není žádný.
 • Na hradních pozemcích žijí zajímaví živočichové a rostliny jako vážky, lišejníky, netopýři a ptáci. Trávníky okolo hradu se hemží kachnami a proslulé jsou zdejší (vele)ryby.
51-bodiam-18

Bodiamská vodní obluda. Žebrající…

 

.

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

lojzo | 9. 9. 2016 Pia 19:59 |   [1]

No parádny hrad, krásne symetrický, do vody posadený, proporcií takmer až renesančných, prosto taký úhľadný. ;-)

Pri tej bráne, ktorou sa nedalo prejsť na koni ma napadlo: Na hradoch sú bežne vstupné dvere nízke. Nie je to preto, že by stredovekí predkovia boli až takí nízki, je to obranný prvok – útočník pri vstupe musel skloniť hlavu, takže bol v prvom okamihu ľahšie zraniteľný.

P.S. „vynález brambor“ pobavil

reagovať

TlusŤjochweb | 10. 9. 2016 So 10:27 |   [2]

Rank praví:
Poterna . z franc., brána neb branka postranní, vedoucí náspem do příkopu; slouží v pevnosti k výpadům.

reagovať

Oby | 10. 9. 2016 So 15:37 |   [3]

Pěkné, Jago, pěkné. :-) Ty cedulky v angličtině jsou moc hezky udělané. Hrad trochu už ošoupaný sice, ale celkem ještě zachovalý kousek dějin. Mapka taky dobrá, akorát trochu naopak otočená. 8-)

reagovať

Jago | 10. 9. 2016 So 16:32 |   [4]

[3] On byl takhle v občanské válce „ošoupaný“ záměrně, aby se nestal oporou protivníka. Tehdy se vcelku logicky usoudilo, že se nemusí bourat celý, ale že stačí zbořit vnitřní stavby.

reagovať

Jago | 10. 9. 2016 So 16:42 |   [5]

[3] Co máš proti plánku? Tam přece nezáleží na orientaci podle světových stran, návštěvník přijde odspoda a jede. Ostatně ve středověku měly některé mapy jih dole – např. Klaudiánova mapa Čech.

reagovať

Oby | 11. 9. 2016 Ne 13:06 |   [6]

[4] [5] Tak to jo. Nemám proti vůbec nic a už je mi všechno úplně jasné! ;-)

reagovať

SV | 12. 9. 2016 Po 8:59 |   [7]

aký veľký je ten velekapor? 8 – )

reagovať

SV | 12. 9. 2016 Po 9:00 |   [8]

pekný hrad.a na ruinu celkom pekne zachovaný ;-)

reagovať

Jago | 12. 9. 2016 Po 10:15 |   [9]

[7] Má dobře metr. :-)

reagovať

SV | 12. 9. 2016 Po 10:51 |   [10]

[9] tož to už by sa sa dal využiť aj na ťahanie lodičky ;-)

reagovať

Jago | 12. 9. 2016 Po 16:45 |   [11]

[10] Nevylučuji to. Mám obrázek, jak se blíží k lodičce se žrádlem. :-)

reagovať

Milošweb | 24. 9. 2016 So 23:22 |   [12]

Podle poterny je krásně vidět, jak je hrad mohutný.
Služebnictvu tam ale asi musela být dost zima, ledaže by se zahřívali nápojem ale a taky navzájem, pokud tam tedy byly nějaké ženy :).

reagovať

SV | 26. 9. 2016 Po 10:44 |   [13]

[12] to bol asi zámer na zvyšovanie počtu služobníctva ;-)

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

  Prejdite na fotografiu Herrenberg - Bádensko-Württembersko

  Všetky fotogalérie


  Obľúbené adresy  Služobný vchod