Nedeľná chvíľka poézie - Bulat Okudžava

Bulat Šalvovič Okudžava je mojím najobľúbenejším ruským pesničkárom (snáď by mi toho „pesničkára“ odpustil – hoci on sám sa považoval za básnika, interpretujúceho svoje básne s gitarou, pre mňa je to vpodstate definícia pesničkárstva). Jeho pesničky som objavil počas strednej školy a tie texty mi boli také blízke, že si doteraz pamätám, ako ma prekvapilo, keď som zistil, že pán Okudžava je odo mňa o dve generácie starší (*1924). ;-)

„Môj otec bol Gruzínec a matka Arménka, obaja boli stranícki funkcionári, čiže – ako sme hovorievali – profesionálni revolucionári. Obaja sa ako veľmi mladí aktívne zúčastnili na revolúcii a žiaľ, obaja sa roku 1937 stali obeťami historických omylov. Otec zahynul a matku som uvidel až po mnohých rokoch, po odsúdení kultu osobnosti, keď ju rehabilitovali… Vyrastal som sám, prakticky ako sirota. V tých rokoch som uveril, že rodičia sú vinní, a tento pocit viny som chcel odčiniť, zmyť, zatratiť…“ – spomínal koncom osemdesiatych rokov, keď sa už síce o stalinských čistkách hovoriť dalo, ale namiesto slov ako „zločin“ či „teror“ sa používal eufemizmus „historické omyly“. Okudžavovho otca, vysokopostaveného gruzínskeho komunistu, nechal zatknúť Berija – čo ale jeho mama netušila, takže práve tohto nového ministra vnútra prišla žiadať o pomoc. Berija jej sľúbil, že zatknutie preverí, a… „v noci ju odviedli“ – spomínal Bulat.

„Pravdaže som Rus. Narodil som sa v Moskve, na Arbate, môj materinský jazyk je ruština, všetky moje zvyky a potreby sú ruské. No s rokmi si začínam čoraz väčšmi uvedomovať svoje kaukazské korene, ba čo viac, pociťujem akúsi ich potrebu…“

Pesnička o Arbate
(preklad Juraj Andričík)
 
Čudné meno máš a tečieš ako rieka!
Asfalt sa ti leskne ako čistý tok.
Arbat môj, ach, Arbat,
nik mi nevezme ťa.
Raz si moja radosť a raz zármutok.
 
Tvoji chodci nie sú slávni myslitelia,
klopú podpätkami v zhone do práce.
Arbat môj, ach, Arbat –
moja sviatosť, viera,
mám rád tvoje cesty vravou šumiace.
 
Nevyliečim sa už nikdy z tvojej lásky,
i keď budem mať rád tisíc iných ciest.
Arbat môj, ach, Arbat,
najkrajší kút vlasti,
do konca ťa nikdy nebudem môcť prejsť!

 

Mal sedemnásť rokov, keď Hitler napadol Sovietsky zväz – do armády sa prihlásil ako dobrovoľník: „Bojoval som na Severnom Kaukaze, bol som zranený pri meste Mozdok. Najprv som bol mínometčíkom, neskôr guľometčíkom, potom radistom v útvare ťažkého delostrelectva. Hádzalo ma sem-tam ako mnohých iných, ale vždy som bol jednoduchým vojakom. Žiadne hrdinské činy som nevykonal. Je to zázrak, že som prežil. Takmer všetci moji priatelia z Arbatu zahynuli vo veku 17–18 rokov…“

Stará vojenská
(preklad Milan Dvořák)
 
Dusot kopyt dozněl, pluk už dozpíval,
prach a dým už roznesl dech vánku,
prostřelený kotlík rzí se pokrývá,
zabili i mladou markytánku.

Málo nás tu zbývá s naší bolestí,
nepřítel snad nikdy ani nebyl,
kdo je ještě živ, ten mluví o štěstí,
kdo už ne ten poslouchá ho v nebi.

Na závěru ruka, smrtka na blízku,
duše vzlétá, hlava už se sklání,
komupak to píšem krví do písku,
příroda, ta nečte naše psaní.

Spěte, kamarádi, není proč se bát,
velitelé narodí se zase,
vojáčkové zase budou fasovat,
od eráru věčné ubikace.

Spěte kamarádi, zpěv je jenom zpěv,
nic nového na tom světe není,
zase bude láska, zase bude krev,
jen nebude nikdy usmíření.
 
 


Vojna, jej tragédie, nezmyselnosť a absurdita, sa stali jednou z Okudžavových životných tém.

„Za smútok a iróniu (…) vďačím najmä vojne. Na fronte som si uvedomil svoju slabosť a presvedčil som sa, že hoci mnohé závisí od úsilia a vôle, človek predsa len závisí od objektívnych okolností, ktoré ho nútia trpieť a zbavujú ho šťastia – a zavše aj života. Na vojne som sa rozzúril na krutosť osudu, ktorý nemilosrdne uniesol do nenávratna veľa blízkych ľudí, ale zároveň som sa učil odpúšťať a chápať.“

Papírový voják
(preklad Petr Kovařík)
 
Žil jeden voják na světě,
statečný nejen slovy.
Byl ale hračkou dítětě -
byl totiž papírový.
 
On toužil zemi změniti,
pro všechny štěstí dobýt.
Sám ale visel na niti,
vždyť byl jen papírový.
 
Do ohně šel by rád a zas,
za jiné, za vás, kdo ví?
To by však rozesmálo vás -
vždyť byl jen papírový!
 
A že nebudil důvěru,
nikdo ho neoslovil.
A proč? Což patřil do sběru,
když byl jen papírový?
 
Proklínal smutnou sudbu svou,
chtěl život jiný, nový.
Přál si jen vřavu ohnivou,
on – voják papírový!
 
Chceš do ohně? Tak běž si, běž!
On slůvka nevyslovil,
vykročil – shořel. Žádná řež,
vždyť byl jen papírový.
 
 

Kráľ do boja chystal sa
(preklad Ľubomír Feldek)
 
Kráľ do boja chystal sa – nepriateľ za humnom bol.
Aj starý plášť pekne mu zašila ženina ihla
a ešte mu za vrecko suchárov nasušiť stihla
a dala mu tri paklíky machorky, v handričke soľ.
 
A na prsia ruky mu kládla a z kráľovských pier
jej vybehli slová a z očí jej zažiaril pohľad:
„Len riadne ich bi, veď sa nemá brať na vraha ohľad -
a perníčky sladké im, kde sa len bude dať, ber!“
 
Kráľ vidí – už uprostred dvora mu nastúpil voj.
Päť vojakov smutných, päť veselých, so slobodníkom.
A reční: „V tej búrke nech smelý duch neklesá v nikom -
my zvíťazíme a späť prídeme slávne, nuž v boj!“
 
Tak odzneli slávnostné reči a vypil sa čaj.
Vpred tiahli a cestou sa panovník zmenami bavil
a z veselých vojakov intendantov si hneď spravil
a smutných, tých vojakmi nechal – čo s nimi už aj?
 
A pozrime, vyhrali! Na tvárach víťazných smiech!
Päť vojakov smutných však neprišlo z vojnovej trasy
a morálne nepevný slobodník zajatku vzal si -
no perníčkov ukoristili, oj poriadny mech!
 
Nuž zvučte len, piesne, a hudba, hraj – skončil sa pôst!
A chvíľkový smútok, to, priatelia, nanič je téma -
veď život, ten pre smutných vojakov zmysel už nemá
a aj tak tých perníčkov nebolo pre všetkých dosť.
 

Bitevní plátno
(preklad Jaromír Nohavica)
 
Příroda a soumrak, nervózní hlas flétny
podvečerní výlet
v čele jede císař v sametovém plášti
na kobyle bílé
a kobyla bílá má havraní hřívu
chůzi nepokojnou
má červené kšíry a za zády křídla
vzduch je cítit vojnou
 
Za císařem pánem jedou feldmaršálci
poklimbávající
slavní bojovníci, chlapci sokolíci
stále vítězící
dál pak pobočníci a podporučíci
lesknou se jim třásně
všichni hrozně krásní, všichni hrozně schopní
všichni píšou básně
 
Pomalu už slábnou zvuky klávesínů
hlasy mizí v dálce
pomalu už končí nervózní hlas flétny
naděje i šance
pomalu se ztrácí zápach ohně v kamnech
vůně mléka s chlebem
jediné co zbývá, jediné co zbývá
to je zem a nebe
pouze zem a nebe
pouze zem a nebe
 
 

Druhou veľkou témou Okudžavových pesničiek je – láska. Ale nie v podobe úžasnej zamilovanosti, v akej ju poznáme z populárnych piesní stredného prúdu.

„U nás sa dlhý čas takmer nespievalo o láske, ba dokonca slovo „žena“ znelo akosi pochybne. Na znak protestu proti lživosti a puritánskemu pokrytectvu som sa rozhodol po prvý raz po dlhých rokoch ospievať v ruštine ženu ako sviatosť, kľaknúť si pred ňou.“

V nasledujúcej pesničke je okrem oslavy ženy jasne zreteľná aj sebairónia ako výsledok neúspechu v láske.

Vaše Veličenstvo, Žena
(preklad Ivan Tkáč)
 
Miestnosť je skoro celkom temná,
myšlienky v tichu brázdia.
Ó, Vaše veličenstvo, Žena, 
Idete ku mne azda?

Žiarovka sliepni, bliká svetlo,
zo stropu voda kvapká.
Ó, Žena, Vaše veličenstvo, 
prečo ste prišli, sladká?

Váš príchod je sťa žiara ohňov.
Dymí sa – ťažko dýchať.
Poďte len, prosím, ku mne domov.
Vo dverách chcete vzdychať?

Ktože ste? Odkiaľ prišli ste sem? 
Na posmech som tu zase. 
Schybili ste Vy nielen v mieste, 
schybili ste aj v čase.

Ваше Величество, Женщина
 
Тьмою здесь все зановешено
И тишина, как на дне,
Ваше Величество Женщина,
Как вы решились ко мне?
 
Тусклое здесь электричество,
С крыши сочится вода.
Женщина, Ваше Величество,
Как вы решились сюда?
 
О, ваш приход, как пожарище,
Дымно и трудно дышать,
Ну, заходите, пожалуйста,
Что ж на пороге стоять.
 
Кто вы такая? Откуда вы?
Ах, я – смешной человек -
Просто вы дверь перепутали,
Улицу, город и век.
 
 


Váňa
(preklad Ondřej Suchý)

Smutný poslyšte příběh Váni
Nechal se láskou omámit
Za všechno může tamta paní
Za kterou rozhodl se jít
 
Viděl ji jen jak bytost čistou
Šel rád za ní a oddaně
Byla v cirkusu tou artistkou
Co tančívají po laně
 
Když dlaní tenkrát pokynula
V manéži směrem k publiku
Gestem tím jeho srdcem hnula
A láska brala za kliku
 
S artistkou v noci šel do báru
K ránu už měl ji na klíně
Plavat tak nechal svoji Maru-šku
Děvče hodné a nevinné
 
Při jídle pohádkové chuti
Nejedna padla narážka
Ženská to byla plná rtuti
Však Váňu měla za šaška
 
Kdo miluje ten neuvěří
Že láska může být i klam
Ach Váňo Váňo život běží
A ty po laně kráčíš sám
 

K tejto pesničke si nedáme Okudžavov originál, ale českú verziu vo skvostnom podaní pani Hany Hegerovej:

• 

Do tretice láska – tentokrát tak trochu z druhej strany:

Песенка o моей жизни
 
А как первая любовь она сердце жжёт,
а вторая любовь она к первой льнёт,
ну, а третья любовь ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.
 
А как первая война да ничья вина,
а вторая война чья-нибудь вина,
а так третья война лишь моя вина,
а моя вина она всем видна.
 
А как первый обман на заре туман,
а второй обман закачался пьян,
а как третий обман он ночи темней,
он ночи темней, он войны страшней.


Pri rozhodovaní, ktorý preklad tejto pesničky vám predstaviť, pripomenul sa mi výrok kohosi múdreho, že básnický preklad je ako žena – buď je krásny, alebo verný. ;-) Nuž tak sem teda dám preklady dva – ja to vidím tak, že ten prvý je vernejší a ten druhý krajší.

Pesnička o mojom živote
(preklad Ivan Tkáč)

Ako láska prvá – srdce ti spálila.
A tá láska druhá – k prvej sa stúlila.
A tá láska tretia – v zámku škrípe kľúč.
V zámku keď škrípe kľúč, s kufrom v ruke sa lúč.

Ako hádka prvá – bez viny sme obaja.
A tá hádka druhá – ty si vinná, či ja?
A tá hádka tretia – iba moja chyba.
Jasné je to všetkým, že mi niečo chýba.

Ako nevera prvá – mrak na svitaní.
Tá nevera druhá – opilstvom sa bránim.
A nevera tretia – od noci černejšia,
od noci černejšia – od vojny strašnejšia.

Píseň o mém životě
(preklad Jaromír Nohavica)

První láska v mechu spí
mlčky chvěje se
druhá láska ta už ví
jak všechno děje se
a ta třetí ta je bič
modrá záda má
v zámku láme klíč
bouchá dvířkama
 
První válka vem ji ďas
někde vzadu je
druhá válka ještě v nás
boty pucuje
a ta třetí ta je zlá
až nás vyleští
vinen budu já
vinen budeš ty
 
První lež no stane se
bylo nebylo
druhá lež se pronese
váží pár kilo
a ta třetí ach lež
až se dostaví
ta je horší než
šrapnel do hlavy
 

• 

„Nie som gitarista, nie som spevák, nepíšem noty… Hudbu uchovávam v pamäti.“

„Skladatelia ma neznášali, gitaristi mnou opovrhovali, vokalisti sa s hrôzou odvracali. Ale neskôr vystúpil náš skvelý básnik Pavel Antokoľský a povedal: "Prosím vás, upokojte sa! Neskladá piesne, jednoducho má taký čudný spôsob interpretácie vlastných veršov.“ Všetci sa upokojili, pochopili, že nie som pre nich konkurenciou ani súperom.“

„Najobľúbenejšia pieseň je pre mňa vždy tá, ktorú práve píšem. V momente, keď ju napíšem, tak vidím, že sa to zase nepodarilo."

No, ja myslím, že sa ich podarilo dosť. ;-)

• 

Černý kocour
(preklad Jaromír Nohavica)

V našem domě už pár pátků
pod schody je kamrlík
a tam žije jak na statku
kocour jménem Nevrlík
 
Sedí mlčí frajer děsný
do tmy schovává svůj krk
život pulsuje a běsní
a ten kocour ani mrk
 
Drápy má už mimo provoz
myši dávno nechytá
loví nás na čestné slovo
a na půlku jelita
 
On a žádat on a prosit?
zlatý oči nech si zdát
každý sám mu něco nosí
a je rád že on je rád
 
Rozvalen je na podlaze
jako vejce natvrdlé
ze tmy usmívá se blaze
jde nám drápy po hrdle
 
Zřejmě proto je tak smutný
dům ve kterém bydlíme
koupit lampu bude nutný -
kdy se ale složíme?

Modlitba Francoisa Villona
(preklad Lýdia Vadkerti-Gavorníková)

Dokiaľ sa nám ešte krúti Zem a farby sú samý jas,
pane môj, z toho, čo nemáme, udeľ každému z nás.
Múdremu nechaj hlavu, zbabelému koňa daj,
šťastnému nadeľ výhru – aj na mňa však pamätaj.
 
Dokiaľ sa nám ešte krúti Zem – môj pane, máš nad ňou moc -
daj tomu, kto baží po moci, mocnieť, kým bude môcť.
Štedrému, ktorý ustal, do rána oddýchnuť daj,
hriešnika rozhreš z hriechov – aj na mňa však pamätaj.
 
Pane môj, ty všetko dokážeš, si múdra, verím a viem.
Tak vojak zabitý veril tiež na večný rajský sen.
Tak ako každý verí múdrosti tvojich viet,
nevediac, že v tom, čo stvára, často tej múdrosti niet.
 
Ó, zelenooký pane môj, kým nastane hustá tma,
dokiaľ sa nám ešte krúti Zem, aj keď už ustáva,
dožič jej ešte chvíľu, ohňa i času jej daj,
dajže nám aspoň to málo – aj na mňa však pamätaj.
 
 

Ďalšia pieseň pochádza zo sovietskeho „kaukazského westernu“ Biele slnko púšte (Beloe solnce pustyni). Mimochodom, sovietski kozmonauti mali niekoľko rituálov – a jedným z nich bolo pozeranie tohto filmu večer pred štartom do vesmíru. Či túto tradíciu dodržiavajú dodnes, to veru neviem.

Vaše ctené blahorodie
(preklad Ľubomír Feldek)
 
Vaše ctené blahorodie, pani rozlúčka,
je mi s tebou zima, to je celá poučka.
List obálka škrtí -
počkať… netrhať…
Nemám šťastie v smrti,
v láske budem mať.
 
Vaše ctené blahorodie, pani cudzina,
bez lásky tvoj vrúcny stisk ma vždy len omína.
Do hodvábnych sietí -
počkať… nechytať…
Nemám šťastie v smrti,
v láske budem mať.
 
Vaše ctené blahorodie, popularita,
k dakomu aj dobrá si – no to je rarita.
Deväť gramov v srdci -
počkať… nezvádzať…
Nemám šťastie v smrti,
v láske budem mať.
 
Vaše ctené blahorodie, palma víťazstva,
čím rozumiem nové piesne, nové viťúzstva.
Prestaňte už, čerti,
na krv prisahať…
Nemám šťastie v smrti,
v láske budem mať.
 
Trajler k filmu – alebo klip k pesničke? Každopádne stojí za zhliadnutie:

Na záver ešte dva preklady Jaromíra Nohavicu:

Píšu historický román
(preklad Jaromír Nohavica)
 
V prázdné láhvi od piva dobré zahraniční značky
kvetla růže ohnivá hrdě, pomalu a plačky.
Psal jsem řádek po řádku historické veledílo,
vysedával na zadku, až se slilo, co kde bylo.
 
Všichni píší jen, co slyší,
všichni slyší to, jak dýší,
tak, jak dýší, tak i píší,
je to marné, spadla klec,
v přírodě je to tak dáno,
ptát se „proč?“ je zakázáno,
to už není naše věc.
 
Byly dálky pobudů, byly výmysly i kravál,
z jizev svého osudu jsem si stehy vytrhával.
Nadbíhal jsem hrdinům, vyprávěl o zašlé době,
poručickou ofinu jsem si přistřihl sám sobě.
 
Všichni píší jen, co slyší,
všichni slyší to, jak dýší,
tak, jak dýší, tak i píší,
je to marné, spadla klec,
v přírodě je to tak dáno,
ptát se „proč?“ je zakázáno,
to už není naše věc.
 
Kostel není ještě mše, fantazie není lhaní,
dopřejte mi dopsat vše, co mám ještě na napsání.
Dokud září rudý květ rudé růže v temné flašce,
dopřejte mi vykřičet slova, co mám na bumážce.
 
Všichni píší jen, co slyší,
všichni slyší to, jak dýší,
tak, jak dýší, tak i píší,
je to marné, spadla klec,
v přírodě je to tak dáno,
ptát se „proč?“ je zakázáno,
to už není naše věc.
 
Setkání s Puškinem
(preklad Jaromír Nohavica)
 
Co bylo je pryč
jednou provždy a stesky jsou k ničemu
každá epocha má vlastní kulisy herce i kus
a líto mi je
že už nikdy se nesetkám s Puškinem
nezajdu si s ním
na čaj do bistra U sedmi hus
 
Dnes už nechodíme
jak zastara bosáci naboso
řvou motory aut my z oken sčítáme galaxie
a líto mi je
že už po Moskvě nejezdí drožkáři
a nebudou víc
nebudou a to líto mi je
 
Před tebou se skláním
má bezbřehá epocho poznání
a vzdávám ti hold, lidský rozume nad rozumem
a líto mi je
že jak dřív se i dnes bůžkům klaníme
a na kolenou
bijem hlavami o tvrdou zem
 
Podél našich cest
dlouhé aleje vítězných praporů
náš boj za to stál my máme vše za co šli jsme se bít
a líto mi je
že se stavějí pomníky z mramoru
a vyšší než my
vyšší než veškerá vítězství
 
Co bylo je pryč
vyjdu ven na špacír koukám noc je tu
vtom z ničeho nic vedle arbatských vrat u vody
stojí drožkář a kůň
a pan Puškin jde po prázdném prospektu
já krk za to dám
zítra že se něco přihodí
 

„Cestoval som veľa po svete, navštívil som mnohé krajiny, a keď som myslel na domov, myslel som prevažne na Arbat. Mám bohatú fantáziu, a tak som sa pokúšal vžiť do situácie emigranta, sovietskeho emigranta. Pri tejto predstave mi bolo tak strašne, že som dostával hlboké depresie. Nevedel by som žiť ani deň… Nemôžem.“

Tak trochu v rozpore so svojimi slovami, od roku 1986, kedy Gorbačov otvoril hranice, strávil Bulat Okudžava veľa času v zahraničí. Veľa koncertoval, ale to nebol jediný dôvod – mal známych a priateľov po celom svete a napríklad v New Yorku strávil pol roka po operácii srdca. Zomrel v júni 1997 v Paríži, podľa slov jeho manželky „na následky dlhodobého stresu a túžby po vlasti“.

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

pepa | 16. 12. 2012 Ne 19:33 |   [1]

Udělal jsi mi radost.
Možná by stálo za to zmínit Jiřího Vondráka, dle mého nejlepšího českého interpreta Okudžavových písní, např. zde

reagovať

Jago | 16. 12. 2012 Ne 19:43 |   [2]

I mně se to líbí. Jen by mě zajímalo, proč B.O. pobýval tolik v cizině, když z toho měl chandru. Existenční důvody?

reagovať

Anerisweb | 16. 12. 2012 Ne 21:03 |   [3]

Ráda jsem si početla a poslechla, díky! Smutný příběh Váni má v repertoáru i skupina Vltava, je to jedna z mých oblíbených. Verzi od Hany Hegerové jsem doteď neznala.

reagovať

kety | 16. 12. 2012 Ne 23:50 |   [4]

Hurá, těším se, až si zítra všechno pročtu a poslecnu! :-)

reagovať

lojzo | 16. 12. 2012 Ne 23:53 |   [5]

[4] A ty nepoznáš príslovie „čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra“? 8-)

reagovať

Karel | 17. 12. 2012 Po 7:45 |   [6]

[5] A nebo taky: Co můžeš udělat zítra, můžeš udělat i pozítří… ;-)

reagovať

Oby | 17. 12. 2012 Po 19:57 |   [7]

[6] Karle, prosím tě, co to tady propaguješ za metodu? Vždyť bych měla všechny úkoly po termínu. 8-O Radši poslechnu radu lojza a budu všechno dělat předevčírem. :-D

reagovať

Karel | 17. 12. 2012 Po 20:07 |   [8]

[7] Jen aby jsi sama sebe nezačla předbíhat… ;-)

reagovať

kety | 17. 12. 2012 Po 20:40 |   [9]

[5] Už tak dělám spoustu věcí za pět minut dvanáct… ;-)

reagovať

Karel | 17. 12. 2012 Po 20:49 |   [10]

[9] Ale teď je za deset devět, tak to máš ještě čas… ;-)

reagovať

Jago | 17. 12. 2012 Po 21:09 |   [11]

[10] No vidíš, teď jsi nám odehnal zákaznici, Kety odešla šůrovat. :-)

reagovať

lojzo | 17. 12. 2012 Po 21:11 |   [12]

[11] Nejako skoro, nie? Však ešte nie je o päť minút dvanásť… 8-O

reagovať

kety | 17. 12. 2012 Po 21:42 |   [13]

[12] Však ještě dneska nekončím (bohužel)… ;-)

reagovať

lojzo | 9. 5. 2013 Št 8:55 |   [14]

Len tak mimochodom: Dnes by mal Bulat Okudžava 89 rokov.

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Obrázek č. 10

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod