Fajné domy slavonické.

Ve středu 28. srpna 2013 jsme navštívili město Slavonice.

slavonice-00

Něco málo z historie Slavonic

Slavonice vznikly někdy ve 12. století, nejstarší písemná zpráva o nich je z roku 1260. Původně to byla osada, později trhová ves, která patřila pánům z Hradce (větev rodu Vítkovců, ve znaku měli zlatou růži v modrém poli) a později se rozvinula v opevněné město. Ve 14. století byla starší opevněná kruhovitá osada rozšířena o prostornější, mírně se svažující tržiště směrem na západ (dnešní náměstí Míru) a zároveň o tržiště směrem na východ v podobě rozšířené ulice (dnešní Horní náměstí). Obě náměstí vytvořila středověká zástavba měšťanských domů postavených na dlouhých parcelách s úzkými dvory, jejichž zadní část zaplňovaly stodoly a hospodářská příslušenství.

V 16. století prožívalo město hospodářský rozkvět díky tomu, že zde byla v roce 1526 zřízena přepřahací stanice na poštovní trase Praha – Vídeň, jež byla v roce 1560 rozšířena o pravidelné vozové spojení. V té době byly také přestavěny všechny domy na obou náměstích do podoby, jež se dochovala dodnes; po roce 1600 už se zde další domy nestavěly. Po celé délce severního a části jižního okraje města pak vznikly boční ulice s řadou malých domků. Dodnes se zachovaly části městského opevnění a dvě ze tří městských bran (Dačická a Jemnická).

Za třicetileté války město dost utrpělo. Jestliže v roce 1575 zde stálo 156 měšťanských domů, z toho 28 na předměstí, pak po roce 1624 bylo ze 164 domů 73 pustých nebo vypálených. Aby toho nebylo málo, řádil zde v letech 1680 –1681 mor. Z toho všeho se město vzpamatovalo až na přelomu 17. a 18. století. Jenže to ještě nebyl konec všem pohromám, protože 27. března 1750 zde vypukl velký požár, který zničil 44 domů a velkou část obou náměstí spolu s věží, a téhož roku byla poštovní trasa přesunuta na Znojmo a Jihlavu. Další rozkvět nastal až v polovině 19. století, kdy se Slavonice staly centrem textilního průmyslu. V roce 1902 bylo vybudováno železniční spojení na lokální dráze s Telčí, které bylo o rok později prodlouženo do Rakouska.

Po Mnichově byl celý slavonický okres připojen k Říši. A po roce 1945 to bylo zase zlé. Od roku 1953 bylo město zahrnuto do hraničního pásma a tím izolováno. Že se památkám vedlo nevalně, je nabíledni. Teprve v letech 1958 – 1959 byly Slavonice z hraničního pásma vyňaty, začalo se s restaurací památek a 31. srpna 1961 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací.slavonice-01Slavonice se nacházejí v Jihočeském kraji na pomezí Čech, Moravy a Rakouska. Rozkládají se v nadmořské výšce 519 m nad mořem na východním okraji České Kanady. Je zde konečná stanice na železniční trati Kostelec u Jihlavy – Telč – Dačice – Slavonice (na obrázku vlevo úplně nahoře). Protože náš vlak už dál nejel, vystoupili jsme zde a kolem hřbitova zamířili do města. Počasí nebylo valné, ale ještě nepršelo.

slavonice-02 Hřbitovní kaple Svatého Kříže byla založena roku 1702 Eliášem Natzerem, přičemž do jejího průčelí byl zabudován původní renesanční portál hřbitovní brány z roku 1586.slavonice-03Za mostkem přes Slavonický potok jsme narazili na barokní kapličku sv. Jana Nepomuckého (vpravo), pocházející někdy z poloviny 18. století.slavonice-03a Kaplička vyhlíží dosti omšele a poněkud zanedbaná je i dobová plastika světce uvnitř. I ty hvězdy z jeho svatozáře se někam ztratily…slavonice-04 Došli jsme na náměstí Míru, kde už jsme mohli obdivovat domy č. p. 466 až 462 s pěknou sgrafitovou výzdobou.slavonice-05Budova městského úřadu je nová. Postavena byla až v roce 1910, podle průvodce nemá valnou historickou cenu a není památkově chráněná. Přesto vypadá docela dobře.

slavonice-06

slavonice-07Slavonickou zajímavostí jsou krásně zachovalé vějířovité sklípkové klenby. Tahle (se dvěma visutými svorníky) se nachází v mázhauzu domu č. p. 480 a kromě ní jsou zde na stěnách sgrafitové kolorované erby Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Klenby jsou i v dalších domech, které dnes slouží zcela prozaickým účelům – jsou v nich byty, obchody a kanceláře. Když jsem kdysi jako student navštívil Slavonice, obdivovali jsme nádhernou klenbu v místním zelinářství. Dnes se tam prodává zboží asijské provenience a přiznám se, že jsem nenašel odvahu vstoupit do krámu a fotografovat.slavonice-08 Některé domy jsou vyzdobeny figurálními sgrafity. Třeba na tomhle domě č. p. 453 jsou na štítovém průčelí sgrafitové medailony s portréty učenců a válečníků, znak kožešnického cechu a další díla, to vše z roku 1573.slavonice-09 Počasí nám jaksi nepřálo, začalo pršet. Rychle jsme tedy vyfotili budovu místní školy z roku 1898 a utíkali se schovat.slavonice-10 Krátkodobé útočiště jsme nalezli v průchodu, vedoucímu k dominantě Slavonic – věži kostela Nanebevzetí Panny Marie. Důvod, proč jsme se neschovali v nějaké hospodě, byl prostý: Právě jsme z jedné vylezli a na další kafe se nám už nechtělo.slavonice-11Chrám Nanebevzetí Panny Marie je trojlodní bazilika, vybudovaná od poloviny 14. století do roku 1521. Kruchta pochází ze 17. století a počátkem 18. století byly přistavěny barokní kaple. Svatostánek byl bohužel zavřený, a tak musíme věřit průvodci, že tomu tak je. Samotná věž stojí mezi oběma slavonickými náměstími. Byla postavená v letech 1503 – 1549 pod vedením jakéhosi mistra Michala (někdy též Michla) na místě bývalé sakristie kostela. Barokní přilbová střecha (podívejte se na předpředchozí obrázek) byla vztyčena po požáru v roce 1750.slavonice-12 Velice jsme váhali, zda na věž, která byla na rozdíl od kostela otevřená, vylézt. U vchodu bylo navíc napsáno, že vstupné činí 25 Kč, ale nikdo nebyl v dohledu, a tak jsme si bláhově mysleli, že je to zastaralá a tudíž překonaná informace. I jali jsme se stoupat po úzkých točitých schodech, které nebraly konce. Navíc tam byla tma jako u černocha v uchu a jen občas do věže pronikl paprsek světla malými okénky. Konečně jsme dorazili na konec schodiště a stanuli před naučnou cedulí, která nám sdělila, že věž, na niž vede celkem 172 schodů, je členěna do sedmi pater, která jsou oddělena jednoduchými římsami. V šestém patře jsou zavěšeny zvony, které však nejsou původní.slavonice-13 V šestém patře je také umístěna pokladna. Lstivé opatření! Když už sem našinec s vyplazeným jazykem vyleze, téměř bez odporu zaplatí vstupné a koupí si nějaký ten suvenýr. Pokladníka jsem docela litoval, protože sem musí lézt každý den (kam asi tak chodí na WC?).slavonice-14 U pokladny je umístěna zajímavá výstavka: Kohosi napadlo vypálit do překližkových destiček obrázky pamětihodností našich měst a opatřit je zespodu magnetem, aby držely na ledničce. Hezky to vypadá a není to drahé (30 – 50 Kč). I my jsme si jeden takový artefakt zakoupili. Zřejmě to ale zatím nejde moc na odbyt, protože vedle visí cedulka, že se hledají prodejci.  slavonice-17

slavonice-18aŠesté patro je zakončeno krytým ochozem umístěným na krakorcích, odkud se mohou návštěvníci kochat pohledem do kraje i na město pod nimi.slavonice-15 Nastal čas k návratu na pevnou zemi. Je zajímavé, že sestup po takovýchhle schodech je (aspoň pro mě) náročnější, než výstup. Asi to bude tím, že se točí obráceně, než je zvykem. Normální schody se mají při postupu zdola nahoru točit ve směru hodinových ručiček, aby měl útočník s mečem, který drží zpravidla v pravé ruce, menší prostor k šermování.slavonice-16 Po cestě dolů jsme vykukovali z okýnek, jak to vypadá s tím deštěm. Nevalně, pořád lilo jako z konve. Dole jsme tedy chvíli postáli pod stříškou, ale pak jsme nevydrželi, vytáhli deštníky a prchali do nejbližší krčmy, která naštěstí nebyla daleko. Ale stejně jsme zmokli.

Když konečně přestalo pršet, vyrazili jsme opět do ulic, pofotili pár fajných domů a odebrali se na vlak.slavonice-19 Dům č. p. 528. Zlidovělé sgrafito, pod krakorci sgrafitové busty světic.slavonice-20 Dům č. p. 520 z poloviny 16. století. Patro je vyloženo na krakorcích, sgrafita zobrazují mytologická témata (Ikarův pád aj.) a podobizny rakouských arcivévodů.slavonice-21 Dům č. p. 519, dnes spojení dvou domů. Prostřední štít je vyzdoben psaníčky, na levém štítu je arkýř na krakorcích a starozákonní výjevy. Zcela vpravo je dům č. p. 517. Má atikové průčelí se dvěma obloučkovými štíty, sgrafita z roku 1559 s náměty planetárních božstev, královskými portréty a dvěma biblickými výjevy.slavonice-22Dům č. p. 522. Samson, Kain a Ábel, deset stupňů lidského života. Tady jsme našli útulek, než přestalo pršet.slavonice-23 Jemnická brána, původně gotická, přestavěná v 1. polovině 16. století.

Počasí se zachovalo velice nepěkně. Po dobu našeho pobytu ve Slavonicích bylo nejméně zataženo a občas i pořádně lilo. Jen jsme však nasedli do vlaku, vykouklo z mraků sluníčko a v cíli naší cesty už bylo skoro úplně jasno.

 

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

kety | 30. 8. 2013 Pia 21:53 |   [1]

To je nádherná a vyčerpávající reportáž, Jago! Slavonice jsou krásné městečko (v jednom z domů jsou k vidění fresky zobrazující apokalypsu) a nabízejí taky pěkné atrakce pro děti i dospělé. Na několika místech si člověk může vlastnoručně vyzdobit a naglazovat keramiku a v jedné kavárničce zas mezi kafíčkem a zákuskem výtvarně zpracovat tričko nebo mikinu. 8-) Taky jsme si to tam před dvěma lety krásně užili.

reagovať

Jago | 30. 8. 2013 Pia 22:02 |   [2]

[1] S těmi atrakcemi jsme měli díky počasí smůlu, ale viděli jsme různé podobné aktivity v úterý v Telči. Musím přiznat, že tady jsem šel hlavně po fajných domech, a to i za cenu vystoupání na věž.

reagovať

lojzo | 30. 8. 2013 Pia 22:07 |   [3]

[2] „tady jsem šel hlavně po fajných domech, a to i za cenu vystoupání na věž“ A dobre si spravil, fotky sú skvelé. Dík. Ja som zatiaľ v Slavoniciach nikdy nebol, ale snáď to ešte napravím.
A za ten obetavý výstup ti udeľujem pochvalu pred nastúpenou kaviarňou! ;-)

reagovať

kety | 30. 8. 2013 Pia 22:07 |   [4]

[2] Za jediný den se taky nedá stihnout všechno, my jsme se po České Kanadě potulovali celý týden.
Ani tu věž jsme nevynechali. ;-)

reagovať

kety | 30. 8. 2013 Pia 22:11 |   [5]

[3] … //A za ten obetavý výstup ti udeľujem pochvalu pred nastúpenou kaviarňou! //… Stojím ve špalíru a salutuju! ;-)

reagovať

Oby | 30. 8. 2013 Pia 22:17 |   [6]

[5] A skandujeme: „Opakovat! Opakovat!“ :-D

Díky, Jago, za krásný dlouhý článek s krásnými, dlouhými obrázky. :-)

reagovať

TlusŤjochweb | 30. 8. 2013 Pia 22:27 |   [7]

Blbý je, když máš jen „dlouhé“ peníze a pokladník z věže ti řekne, ať si zajdeš rozměnit dolů k řezníkovi.

reagovať

Jago | 30. 8. 2013 Pia 22:36 |   [8]

[6] Tak opakovat, jo? Myslíš, že si tisknu peníze? :-)

reagovať

Oby | 31. 8. 2013 So 0:58 |   [9]

[7] Možná, že se tomu dá vyhnout, pokud pokladník veži „bere“ kreditky. ;-)

[8] Nikdy bych si nedovolila něco si myslet, a už vůbec ne o penězích. Jen jsem byla tak nadšená tím tvým vystoupením. ;-)

reagovať

kety | 31. 8. 2013 So 8:25 |   [10]

Že ale byli ti staří řemeslníci machři!

reagovať

Jago | 31. 8. 2013 So 8:36 |   [11]

[10] Totéž soudím i o dnešních restaurátorech.

reagovať

Oby | 31. 8. 2013 So 14:24 |   [12]

[7] Když máš jen „dlouhé peníze“ a nechce se ti seběhnout dolů k řezníkovi, pokladník, který nemá dostatečné množství krátkých peněz, ti místo drobných vnutí škatuli dřevěných magnetek. 8-)

reagovať

Jago | 31. 8. 2013 So 14:49 |   [13]

[12] Aplikuje se zejména v sobotu odpoledne, v neděli a o státních svátcích, to má řezník zavřeno. ;-)

reagovať

Oby | 31. 8. 2013 So 17:58 |   [14]

[13] A v době dešťů – páč komu by se chtělo škobrtat mokrými podrážkami po úzkém, temném, točitém schodišti, navíc zamotaném do protisměru? :-D

reagovať

Jago | 31. 8. 2013 So 19:37 |   [15]

[14] To snad ani ne, protože než vylezeš nahoru, podrážky se otřou. :-)

reagovať

Oby | 31. 8. 2013 So 21:59 |   [16]

[15] Máš pravdu, ale padnout na čumák se dá i při cestě vzhůru. ;-)

reagovať

Jago | 31. 8. 2013 So 22:06 |   [17]

[16] To mě málem postihlo. :-)

reagovať

pepa | 1. 9. 2013 Ne 12:59 |   [18]

Cestopisné reportáže z tuzemska. A hned dvě v poslední době… Dobře se ten ljc blog začíná směrovat, jen co je pravda! :-)

reagovať

Jago | 1. 9. 2013 Ne 17:54 |   [19]

[18] A bylo by jich víc, jen to všechno stihnout. :-)

reagovať

Anerisweb | 1. 9. 2013 Ne 21:59 |   [20]

Jéje – moje oblíbené Slavonice! Moc pěkná reportáž, i když počasí se teda nevyznamenalo. Také jsme se kdysi (jak teď zjišťuju, tak před 11 lety…) potulovali po České Kanadě. Ve Slavonicích http://www.aneris.cz/trojmezi07.html jsme dokonce přespali a to přímo „U Itala“ alias „U Giordánů“ – tedy v domě č. 517, kde jsou i ty fresky zobrazující Apokalypsu, které zmiňuje kety v prvním komentáři. Nedá se nic dělat, musíme se do Slavonic zase jednou vypravit :-) Děkuji za článek!

reagovať

Anerisweb | 1. 9. 2013 Ne 22:09 |   [21]

A ještě dodatkové info k domu č. 522, kde Jago a spol. dlel pravděpodobně nad kávou – je to sklepovská Besídka – víc info na Archiwebu http://www.archiweb.cz/buildings.php?….

reagovať

Jago | 1. 9. 2013 Ne 22:41 |   [22]

[21] Díky za doplnění, skutečně jsme tam byli na kafi. Ovšem lokál spíš připomínal nějaký country saloon, kde moc pěkně hráli. ;-)

reagovať

SV | 2. 9. 2013 Po 14:24 |   [23]

krásne domčeky, díky Jago.

reagovať

quick | 3. 9. 2013 Ut 9:40 |   [24]

Dík, Jago, krásné fotky z dalšího krásného místa.
I jinde bývají schody občas"točené" obráceně. Asi aby to leváci nepovažovali za diskriminaci.

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Zoborožec.

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod