Dnešný oslávenec: Hadrián

Rímsky cisár.
Celým menom Publius Aelius Hadrianus, narodený 24. januára 76 v Italike neďaleko dnešnej Sevilly (vtedy Hispania, dnes Španielsko), zomrel 10. júla 138 neďaleko Neapola.

0124-hadrian-01

Hadrián (Zdroj)

Pochádzal z významného rodu Aeliovcov, bol synom rímskeho senátora, bratranca cisára Trajána. Otec mu zomrel, keď mal Hadrián desať rokov a odvtedy ho vychovávali dvaja poručníci – a jedným z nich bol práve budúci cisár Traján. Hadrián získal vzdelanie v Ríme (už v tej dobe sa intenzívne zaujímal o Grécko a jeho kultúru), následne sa v roku 94 stáva vojenským tribúnom v Aquinciu (dnes Budapešť), neskôr je prevelený k inej légii v Macedónsku. V roku 98 zomiera cisár Nerva a Hadrián sa ponáhľa za Trajánom do Germánie, aby mu osobne oznámil jeho nástup na trón.

Odvtedy až do Trajánovej smrti sa vyskytuje v rôznych funkciách väčšinou v jeho blízkosti – sprevádza ho pri dvoch vojenských výpravách do Dácie (dnes Rumunsko), potom si nakrátko odskočí do svojho milovaného Grécka (v Aténach mu bolo udelené občianstvo a dokonca získal titul archóna, teda „vládcu“). Keď sa Traján vyberie na výpravu proti Parthom (do dnešného Iránu), Hadrián je opäť v jeho štábe a keď sa chorý cisár vydá na spiatočnú cestu do Ríma, necháva Hadriána v Sýrii ako miestodržiteľa.

Chorý Traján, ktorý zrejme už dávnejšie uvažoval o Hadriánovi ako o svojom nástupcovi, oficiálne ho zaňho ale označil až krátko pred smrťou (dokonca sa špekuluje o tom, že to neurobil nikdy a Hadrián za svoj cisársky titul vďačí Trajánovej manželke Plotine), cestou umiera a tak je Hadrián 11. augusta 117 pozdravený rímskymi légiami ako nový cisár. Jeho pozícia ale spočiatku nie je príliš pevná, situácia v novodobytých provinciách je ešte neskonsolidovaná a nie všetci sú jeho nástupom na trón nadšení (hlavného súpera vidí v obľúbenom vojvodcovi Lusiovi Quietovi, ktorého čoskoro prepúšťa), takže sa najprv snaží usporiadať administratívne záležitosti vo východných provinciách a do Ríma prichádza až v lete 118. Medzitým tam v jeho mene nechá snaživý prefekt Attianus popraviť štyroch senátorov, kvôli údajnému sprisahaniu voči novému cisárovi. Hadrián sa síce vždy zriekal zodpovednosti za ich smrť, ale asi sa nemôžeme čudovať, že v nasledujúcich rokoch nemal Senát k cisárovi vzťah práve priateľský.

0124-hadrian-02

Hadrián (Zdroj)

Hadrián si zrejme už od nástupu na trón uvedomoval, že expanzívna politika jeho predchodcu ríšu vyčerpala viac než je zdravé, takže sa pustil do zásadných zmien – zmenil základnú zahraničnopolitickú doktrínu z dobyvačnej na defenzívnu a dokonca sa vzdal väčšiny Trajánom dobytých provincií (čo mu umožnilo vymedziť ríšu prirodzenými, stabilnými a predovšetkým ľahko chrániteľnými hranicami; tam kde to nebolo možné, staval umelé opevnenia – najznámejší je Hadriánov val na severe Anglicka). Okrem toho uzatváral spojenecké zmluvy s kmeňmi, žijúcimi za hranicami ríše.
Ríšu na rozdiel od svojich predchodcov nechápal ako „Rím plus porobené národy“, ale ako jeden celok a jej zmysel videl v symbióze jednotlivých častí pri súčasnom zachovaní ich etnickej a kultúrnej identity. Zreorganizoval štátnu správu (zriadil cisársku radu – „consilium principis“, do administratívy dosadil odborníkov a tým obmedzil moc senátorov a starých rodov) aj armádu (prakticky ju rozdelil na nepohyblivé a mobilné jednotky, pričom tie stabilné légie mali „v náplni práce“ aj nevojenské činnosti v prospech zlepšenia života civilistov). Decentralizáciou štátnej správy potlačil dovtedy výsadné postavenie hlavného mesta.

Hadrián bol jediným cisárom v histórii Ríma, ktorý precestoval prakticky všetky časti svojej ríše. Navštevoval jednotlivé provincie i vojenské posádky v nich (u vojakov trval na intenzívnom drile, ktorý považoval za nevyhnutný pre disciplínu a morálku armády, sám ale slúžil svojim vojakom ako vzor, keď spával a jedol zásadne rovnako ako radový legionár). Bol milovníkom kultúry (predovšetkým gréckej), sám písal literatúru (poéziu písal v latinčine i gréčtine), vraj dobre maľoval a venoval sa i filozofii. Usiloval o zlepšenie podmienok života rímskych občanov, dokonca myslel aj na otrokov – zakázal ich mučenie.

0124-hadrian-03

Impozantný interiér Pantheonu. (Zdroj)

0124-hadrian-04

Hadriánovo mauzóleum, dnes známe ako Anjelský hrad. (Zdroj)

Z doby jeho vlády sa nám dodnes zachovali pamiatky v Ríme, ale i v Aténach (tam okrem iného zrenovoval chrám Dia Olympského). V Ríme nechal po požiari v roku 123 prestavať Pantheón (chrám všetkých bohov), z ktorého vznikol najväčší zastrešený priestor Ríma (ústredná kruhová sála má priemer i výšku 43 metrov, a mimochodom je to prvá stavba, na ktorej vieme že bol použitý betón) a dodnes sa nám zachovalo i jeho mauzóleum (v stredoveku prestavané na opevnené sídlo pápežov, dnes známe ako Anjelský hrad).

Počas jeho dvadsaťročnej vlády vládol v rímskej ríši prakticky celý čas mier, s výnimkou jedného, ale zato významného povstania – keď totiž chcel v Jeruzaleme postaviť chrám, zasvätený rímskym bohom, Židia sa vzbúrili a mesto obsadili – až Hadriánovi došla trpezlivosť (pri jeho multikulturalizme a polyteizme mu museli s tým svojím Jediným Bohom asi dobre liezť na nervy) a nechal ich kruto zlikvidovať (vyvraždil ich vyše pol milióna, zbúral podstatnú časť Jeruzalema a zrušil Judeu ako samostatnú provinciu – a keďže žiadny z jeho nástupcov to nezmenil, ostali Židia bez vlastného štátu až do vzniku Izraela v roku 1948).

Jeho láska ku Grécku a jeho tradíciám sa prejavila i v tom, že po vzore gréckych filozofov nosil bradu (aj keď niektoré zdroje uvádzajú, že to bolo kvôli jazve na tvári), čo bolo dovtedy u vyšších rímskych vrstiev nepredstaviteľné. Je prvým cisárom, ktorý sa nechal s bradou portrétovať na oficiálne busty i mince a evidentne sa to v Ríme stalo módou – drvivú väčšinu po ňom nasledujúcich cisárov poznáme ako bradáčov.

Zomrel po dlhšej chorobe v roku 138, teda ako 62-ročný.

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

Jago | 24. 1. 2013 Št 9:41 |   [1]

Vida, dneska na den před čtyřmi týdny jsem Pantheon navštívil a netušil jsem, že v jeho stavbě má prsty Hadrianus. Zvenku pěkný, uvnitř nic moc a navíc spousta lidí. Andělský hrad jsem zatím viděl jenom zvenku, a to už jsem byl v Římě několikrát.
Z jiných pramenů jsem zjistil, že tento císař nechal prověřit státní finance a byly objeveny značné daňové nedoplatky (prý asi 900 mil. sesterciů). Kupodivu byly následně všem dlužníkům odpuštěny a césarova popularita tak vzrostla. Pozoruhodná amnestie…

reagovať

Jago | 24. 1. 2013 Št 9:45 |   [2]

Takže stavbou Hadriánova valu (dodnes pozoruhodné dílo!) vznikla vlastně první železná opona. ;-) Inu, již staří Římané…

reagovať

lojzo | 24. 1. 2013 Št 10:05 |   [3]

[1] Bol som v Taliansku niekoľkokrát, párkrát v Benátkach, párkrát vo Florencii, Pise i Siene, raz v Pompejach, videl som Neapol (a nezomrel ;-) ), obdivoval Terst, ale v Ríme som zatiaľ nebol. :-( Snáď sa mi to ešte podarí napraviť.

reagovať

lojzo | 24. 1. 2013 Št 10:07 |   [4]

[1] „Kupodivu byly následně všem dlužníkům odpuštěny a césarova popularita tak vzrostla. Pozoruhodná amnestie…“
[2] „Inu, již staří Římané…“
8-)

reagovať

SV | 24. 1. 2013 Št 10:25 |   [5]

[4] nojono ;-)

reagovať

SV | 24. 1. 2013 Št 10:27 |   [6]

zaujímavý článok, dík Lojzík.

reagovať

Wicky | 24. 1. 2013 Št 17:50 |   [7]

[4] Doporučuju napravit… zamiluješ si ho. ;-)

reagovať

lojzo | 24. 1. 2013 Št 20:08 |   [8]

[7] „zamiluješ si ho“ O tom nepochybujem. ;-)

reagovať

Wicky | 26. 1. 2013 So 23:02 |   [9]

[3] Někdy se zaletím toulat do Říma. Do Říma vedou cesty všech hříšníků. Když se řekne ROMA obráceně, je z toho slovo AMOR, proto tady sídlí papež, hodně se tady modlí a je tu víc jak 400 kostelů. Některé jsou nenápadně vklíněné do čtvrti tak, že vypadají jako řadové domky, a některé z nich mají historii starou skoro 2000 let, v létě je v nich vždycky chládek a v zimě překvapivě teplo..
V Římě platilo a platí, že kdo je bohatý, ten musí mít bohatý hrob, a že když se někdo považoval za velkého člověka, tak musí být jeho hrob ohromný, a proto existuje Pantheon, který vznikl v roce 2 před naším letopočtem. Nad kalnou vodou Tibery leží Andělský hrad, vypadá jako ponuré vězení, ale je to pevnost, kde byli mučeni kacíři, kde se skrývali papežové a kde je teď chodba, která vede přímo do Vatikánu. Vatikán je státem ve státě. Má hranice, které jsou nejčastěji přestupované a nejpečlivěji střežené. Vatikán má 44 hektarů a asi 2 tisíce zaměstnanců, nerodí se tu děti a žijí v něm převážně muži. Nad vším ční Michelangelova kopule Svatého Petra a Svatý Petr je největší chrám Páně na světě, má 30 oltářů a vejde se prý do něj na 60 tisíc lidí.
O kávě :-). V Itálii je nejlepší capuccino a zmrzlina na světě. Vynikající je v Caffé Greco u Španělských schodů. Sem chodil Nikolaj Vasilijevič Gogol, Johann Wolfgang Goethe, tady sedával spisovatel Mark Twain a právě tady papež zakázal se stýkat s umělci, protože měli moc hříšné názory na svět. Nejsou tady jen kavárny, ale bary a trafiky, kde se jen tak rychle do sebe hodí zabijácky silný šáleček kofeinu jako nezbytný životabudič. Denně asi tak osmkrát… Jsou to maličkatá úžasně silná espressa ristretto, nebo větší úžasně hořká espressa, dvojitá espressa doppio, silné caffé frapé – se zmrzlinou nebo con panna – espreso se šlehačkou, latte macchiatto – espreso s mlékem a mléčnou pěnou… anebo nějaká jiná stejně báječná kávička. :)
V Římě je na 1 300 fontán. Fontána di Trevi je turisticky nejznámější a je na maličkém náměstí a vypadá jako varhany. Stojí v ní bůh moře Neptun, lasturu táhnou koně a všichni cizinci házejí do kašny peníze, aby se do Říma mohli vrátit. A tak si na rohu koupím kornout čokoládové zmrzliny, sednu si na obrubník, dívám se na mokrou fontánu a fotící se turisty, pochutnávám si na báječné zmrzlině a zbylé drobné ze zmrzliny hážu do kašny pro další návrat. A tak až nebudeš vědět kam na výlet, vezmi si pár drobných navíc, foťák a zajeď se toulat do Věčného města, kam vedou všechny cesty světa… :-)

reagovať

SV | 28. 1. 2013 Po 9:44 |   [10]

[9] máš ho rada ;-) dík Wicky.

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Krampus podlézavý

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod