Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti

Jak jsem slíbil v jednom komentáři, podíval jsem se po svém exempláři knížky Roarka Bradforda a tady je její první, pracně opsaná kapitola. Je to trochu delší čtení, ale snad se bude líbit.

STVOŘENÍ SVĚTA A RÁJ

Za starých časů byly docela jiné poměry. Na světě nebylo vůbec nic, poněvadž žádný svět ještě nebyl. A nikde nebylo nic a každý den byla neděle. A v pozadí stál Pán Bůh a měl každý den kázání od rána do večera. Vyjímaje sobotu, kdy všichni chodili jíst smažené ryby.

Tak jednoho dne zase všichni šli na smažené ryby a jedli ryby a kaši, vařenou z mléka a vajec a tak dále, když vtom najednou Hospodin snědl trochu té kaše a nějak mu nechutnala.

„Tahle kaše,“řekl, „není, jak se patří. Je moc hustá a tuhá.“

„Je v ní ale hodně cukru a vajíček a mléka a takových věcí, Pane,“ řekl na to archanděl Gabriel.

„To vím,“ řekl Pán Bůh, „ale tak se mi zdá, že by potřebovala do sebe trochu víc oblohy.“

„Obloha už nám došla, Pane,“ odpověděl Gabriel. „Nemáme jí ve štoudvi už ani kapku.“ (Obloha byla tenkrát lepší jméno pro vodu, která jim pršela z oblaků na obloze, poněvadž země ještě nebyla.)

„Nějak mi s tou oblohou plýtváte,“ řekl Pán Bůh. „Tak se mi zdá, že pokaždé, když přijdu na smažené ryby, musím vám stvořit pořádný kus oblohy. Tentokrát jí budu muset asi stvořit tolik, aby vám vydržela přinejmenším aspoň měsíc nebo aspoň všechny neděle v roce. Už mě to začíná mrzet, dělat pořád zázraky, když potřebuji ždibek té oblohy.“

A tak Pán Bůh poodstoupil stranou a udělal zázrak a pravil: „Budiž obloha! A když říkám: budiž obloha, chci říci, aby to byl velký kus oblohy. Již toho mám opravdu dost, aby to byl jen takový malý kousíček oblohy, když začnu předvádět zázraky.“

Ale to jste měli vidět tu oblohu s těmi oblaky nad ní! Začalo pršet jako z konve na všecko a všude a vůbec, takže andělé i malí cherubínci skoro ani nemohli létat a každý z nich stál po kolena ve vodě a třásli se zimou a zuby jim cvakaly a všichni se kroutili a schovávali.

„Well,“ povídá jedna andělská maminka, „mně se zdá, že nejlíp udělám, když seberu ty své cherubínky, odvezu je domů a drobátko je osuším. Třesou se teď už zimou, jako kdyby byli nastydlí!“

„Nebudete přece trhat společnost kvůli tomu, že cherubínci trochu promokli,“ řekl Pán Bůh. „Já je osuším.“

A tak Pán Bůh začal dělat další zázrak a řekl: „Budiž slunce, aby osušilo tady ty cherubínky.“ A hned bylo slunce. A cherubínci se osušili, ale když se osušili, netrvalo to dlouho a už zas byli celí promočení, poněvadž té oblohy bylo příliš mnoho.

„Takhle to nikam nepřivedeme,“ řekl Hospodin. „Gabrieli, nejlépe bude, když my mužští půjdeme a začneme kopat příkopy a drenáže a trochu to oblohu odvodníme.“

„To je báječný nápad,“ řekl Gabriel, „až na to, že to nepůjde, protože nemáme, kam bychom tu vodu odvedli.“

„Well,“ řekl Pán Bůh, „myslím, že budu muset předvésti další zázrak a stvořit místo, kam bychom tu vodu odvedli. Již to tak vypadá, že když začnu dělat zázraky, vždycky z toho vyjde něco jiného a nového.“ A tak poodstoupil stranou a začal provozovat zázrak a řekl: „Budiž země, aby zadržela oblohu!“ A v tu chvíli tu byla země.

No a obloha začala stékati na zemi a na zemi začaly téci řeky a potoky a strouhy – poněvadž jak jsem již řekl, obloha nebyla nic jiného než fajnovější slovo pro vodu – a tak tu byla země a obloha byla odvodněná a ještě zůstal ohromný kus suché půdy.

„A teď se podívej, co jsi učinil, Hospodine,“ řekl Gabriel. „Já vím, že mi do toho nic není a že se do toho nemám plést, neboť já se mám pořád jen cvičit v troubení na andělskou troubu k soudnému dni. Ale někdo přece musí tu zem obdělávat, neboť ty víš zrovna tak dobře jako já, že země se sama obdělávat nebude.“

Tu se Pán Bůh rozhlížel, koho by poslal obdělávat zem, ale viděl, že všichni andělé mají plná křídla práce. „Well,“ řekl, „vidím, že budu muset předvést ještě jeden zázrak, abych měl někoho, kdo by mi obdělával zem. A na mou věru, podruhé, až zas budu dělat zázrak, aby byla obloha, nepůjdu na to tak zprudka.“

A Pán Bůh vzal hrst bláta, udělal z něho kuličku a začal dělat zázrak a řekl: „Z toho bláta budiž lidstvo!“ A bláto se proměnilo v člověka.

Hospodin se podíval na člověka a zeptal se: „Jak se jmenuješ, člověče?“

„Adam,“ řekl ten mužský.

„Adam – jaký Adam?“ ptal se dále Hospodin.

„Pouze jen Adam a nic víc,“ řekl Adam.

„Jaké jest jméno tvé rodiny?“

„Já, prosím, nemám žádnou rodinu,“ řekl Adam.

„O jé,“ řekl Hospodin, „to se musí změnit. Nechci, aby mi na farmě pracovali svobodní lidé. Ti pořáde běhají za ženskými a přijdou pak ráno pozdě do práce a při práci jsou nevyspalí.“

„Já neběhám za ženskými,“ řekl Adam, „já si ženských vůbec nevšímám.“

„Ták,“ řekl Pán Bůh. „Kdopak ale tomu má věřit? Ty máš možná ještě čisté a nevinné srdce, copak o to, ale první hezká ženská, která se ti připlete do cesty, tě celého předělá. A proto to musím zaonačit, abys zase spal.“

A tak Pán Bůh Adama uspal a vyřízl z něho žebro a z toho žebra udělal ženskou jménem Eva. Když Adam zase přišel k sobě, viděl, že vedle něho leží Eva a hlavu měla položenou na jeho polštáři.

„Kdepak ses tu vzala, holka?“ povídá Adam.

„Na tom nezáleží, kde jsem se tu vzala,“ odvětila Eva, „jsem tady a to stačí, ne?“

A tak se Adam s Evou vzali a založili si domácnost a pěstovali pro Hospodina obilí a takové věci. Všechno šlo jako na drátkách, až přišlo léto. Eva šla jednou na černé jahody a náhodou Pán Bůh měl cestu těmi místy.

„Dobré jitro, paní Evo,“ řekl Pán Bůh, „sbíráš jahody?“

„Tak trochu, Hospodine,“ řekla Eva, „Adam myslí, že bychom si měli nějaké zavařit na zimu, on je rád.“

„Jen si poslužte,“ řekl Pán Bůh, neboť Pán Bůh je hodný. „Sesbírej si všechny černé jahody, kolik je ti libo. A broskve taky. A ryngle a švestky taky, jestli je s Adamem rádi. Jen jednu věc bych si vyprosil, abyste se jí ani nedotýkali, a to je můj jablkový sad. Mám totiž zprávy, že jablek je letos málo a že na podzim se za ně bude dobře platit. Tak si jen sbírejte jahody i broskve a podobně, jen na jablka mi nesahejte!“

Ale uvidíte, co se stalo. Eva nerada jedla jablka a Adam taky. Sotvaže však Pán Bůh odešel, uviděla Eva velkého hada, jak leze plnou parou rovnou k ní. Byl to boa konstriktor.

„Podívejme se na tu potvoru,“ zvolala Eva a zdvihla se země kámen. „Prásknu do tebe, počkej jen, rozbiju ti tu tvou palici.“ A tu se had obrátil a proplazil se plotem do zahrady s jabloněmi a Eva přelezla plot za ním.

Tak se Eva s tím hadem honila hezkou chvilku. Eva hubovala, had se kroutil sem a tam, až nakonec si Eva na něj zamířila, rozpřáhla se a hodila po něm kamenem.

Eva byla správná ženská, ale byla to konec konců jen ženská. A jaktěživi jste ještě neviděli ženskou, který by se dovedla strefovat. Tak Eva také netrefila hada, ale zato trefila jabloň. A s jabloně sletělo velké červeňoučké jablo, zrovna na zem před Evu.

„I hrome!“ zvolala Eva. „Podívejme se, jablko!“ A zůstala stát a dlouho se na jablko dívala.

„Nechtěla jsem je srazit,“ řekla si, „ale když už spadlo, nemohu je pověsit na jabloň zpátky. A nechat je ležet, přijdou prasátka a sežerou je, a ono je tak pěkné, že je ho pro prasátka škoda.“ A tak si kousek ukousla.

„No, za moc nestojí,“ řekla si. „To jsem zvědavá, jestli to Adam bude jíst.“ Donesla jablko Adamovi, který zrovna oral, a dala mu jablko.

„Já jabka nerad, holka,“ řekl Adam. „Proč mi nenabídneš něco, co rád?“

„To se ví, ty jabka nerad,“ řekla Eva. „Ty vůbec nikdy nic nerad, co já ti dám. Ty si to vždycky musíš dlouho rozmýšlet než něco rád,“ a Eva začala plakat a řvát na celé kolo.

„Ale jdi, přece nebudeš plakat, zlatoušku?“ chlácholil ji Adam. „Vždyť já jen tak špásoval. Dej mi ukousnout.“

„A zrovna ne,“ křičela Eva. „ty jsi hrubý a sprostý – když chceš vědět, jaký jsi. Týráš mě, protože já jsem jen ubohá, malá, slabá ženská a ty jsi velký, silný muž. Nedostaneš nic!“

„Ale miláčku, takhle nesmíš mluvit,“ mluvil Adam. „To se přece nedělá, blázínku. Já jsem to přece nemyslil doopravdy. Dej mi ukousnout kousek jabka a já ti koupím nové šaty.“

Well, když mužský začne ženské mluvit o nových šatech, musí být připraven na nejhorší. Eva tedy přestala plakat a Adam snědl jablko a koupil jí nové šaty. Tím to však neskončilo.

Pán Bůh spatřil na Evě nové šaty a brzy věděl, kolik uhodilo. A moc se rozzlobil, protože si přece nevzal do služby člověka proto, aby mu chodil na jablka. Zrušil kontrakt s Adamem, vyrovnal se s ním a vzal si svého osla, co Adamovi půjčil, a Adama i s Evou vyhnal. A zanedlouho už o Adamovi bylo slyšet, že se dole v přístavu uchází o nádenickou práci za šedesát centíků denně.

Některé další ukázky z téhle krásné knížky jsem našel u Kyklopa.

Komentáre

Pri komentovaní vás prosíme o dodržiavanie elementárnych zásad slušnosti.
Pokiaľ neviete, aké to sú, asi vám niet pomoci, ale predsa len - skúste pozrieť do záveru tohto článku.

TlusŤjochweb | 27. 2. 2014 Št 9:27 |   [1]

Tu knížku mám kdesi v knihovně.
Někde ve třetí řadě, páč milostivá do první řady pečlivě ukládá své oblíbence.

reagovať

lojzo | 27. 2. 2014 Št 9:42 |   [2]

[1] A ty sám si v koľkom rade? 8-)

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:00 |   [3]

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:01 |   [4]

[1] + [2] teda chlapci vy ste užasní! ;-)

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:02 |   [5]

Jago, perfektné! dík moc! sa tu smejem okolo celej hlavy! ;-)

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:05 |   [6]

tiež ďakujem za zmienku o Kyklopovi. kto vie, ako sa má, nech mi napíše. do mailu prosím.

reagovať

Jago | 27. 2. 2014 Št 13:10 |   [7]

[6] Na Kyklopa spojení nemám, tahle stránka na mě vypadla z gogola a obsah už je sedm let starý. Něco zkusím…

reagovať

Jago | 27. 2. 2014 Št 13:14 |   [8]

[7] Nepovedlo se, je to, zdá se, jen archiv po zrušeném bloguje.cz :-( Možná bude něco vědět lojzo.

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:25 |   [9]

[7] + [8] ďakujem ti.

reagovať

TlusŤjochweb | 27. 2. 2014 Št 13:35 |   [10]

[2]
Já jsem podpultový (což se dá též nesprávně přeložit jako podbarový).

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:40 |   [11]

„Sesbírej si všechny černé jahody, kolik je ti libo."
čierne jahody? 8 – ) pánBoh má zaujímavú záhradu!

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 13:41 |   [12]

„ale první hezká ženská, která se ti připlete do cesty, tě celého předělá.“ 8-)

reagovať

Jago | 27. 2. 2014 Št 13:47 |   [13]

[11] Myslím, že se jedná o borůvky čili čučoriedky. Ty už se dneska pěstují i na zahrádce.
Když se to čte pečlivě, tak se tam najde spousta zajímavých věcí. Např. „každý den byla neděle…“ a „v sobotu chodili jíst smažené ryby…“ a vůbec…

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 14:23 |   [14]

[13] tojo 8-)

reagovať

lojzo | 27. 2. 2014 Št 14:52 |   [15]

[8] Nie veru, ani lojzo nič nevie. :-/

reagovať

Jago | 27. 2. 2014 Št 14:57 |   [16]

[15] Snad se tu někdy objeví. Jednou už tady, myslím, byl, ale najdi ho v té záplavě komentářů.

reagovať

SV | 27. 2. 2014 Št 15:08 |   [17]

[16] bol. ale nemal pri sebe mail.

reagovať

Sedmiweb | 28. 2. 2014 Pia 8:33 |   [18]

Hezke :D pokud se tady Kyklop objevi, at na sebe necha spojeni… blog uz nema?

reagovať

lojzo | 28. 2. 2014 Pia 9:22 |   [19]

[18] Vitaj, Sedmikráska, teba tu vidím tuším prvýkrát! ;-)

reagovať

Jago | 28. 2. 2014 Pia 11:18 |   [20]

K tomu Adamovi je jeden pěkný ruský vtip: Ja Adám Adámovič Adámov, pjérvyj v míre čelavjék. :-)

reagovať

SV | 28. 2. 2014 Pia 13:12 |   [21]

[19] aj mne sa zdá ;-)

reagovať

SV | 28. 2. 2014 Pia 13:14 |   [22]

[18] ten pôvodný už nie, zdá sa mi :-(

reagovať

SV | 28. 2. 2014 Pia 13:14 |   [23]

reagovať

King Rucolaweb | 2. 3. 2014 Ne 1:52 |   [24]

Prisiel som si zobrat „trojhlas“ a trochu vzdialene od temtatiky, ale presda blizko: Dnes som prave cital, ze vraj velky maly Napoleon povedal: „Jedina bitva, ktoru mozes vyhrat utekom, je bitva so zenou.“

Keby to bol uz vtedy ten Adam vedel!

reagovať

lojzo | 2. 3. 2014 Ne 8:19 |   [25]

[24] Fíha, prvý korunovaný štamgast! Vitaj!

reagovať

King Rucolaweb | 2. 3. 2014 Ne 15:24 |   [26]

[25] Dakujem za privitanie a hned si – nie kvoli cernosskemu clanku(!) – prosim cernossku, pardon, ciernu kavu bez nicoho…pekne nedelne popoludnie.

reagovať

Elizaweb | 2. 3. 2014 Ne 15:35 |   [27]

To si pamatuju, to jsem kdysi četla.

reagovať

Elizaweb | 2. 3. 2014 Ne 15:40 |   [29]

http://www.joy-division.cz/
Taky starý odkaz na Kyklopa

reagovať

Jago | 2. 3. 2014 Ne 19:51 |   [30]

[28] [29] Ano, ale to jsou pasivní stránky (archiv) a nelze k nim psát. A bloguje.cz už dávno nefunguje. :-(

reagovať

quick | 2. 3. 2014 Ne 21:27 |   [31]

[11] Rajský sortiment ovoce a zeleniny byl zřejmě bohatší.

reagovať

quick | 2. 3. 2014 Ne 21:33 |   [32]

[13] Ve správném ráji by přece měla být neděle každý den.
A jdu si číst, knížku jsem si našla v první řadě.
A nedá se přeskakovat, jak jsem při svém nepořádném čtení zvyklá. :-(

reagovať

Jago | 2. 3. 2014 Ne 21:46 |   [33]

[32] Ve správném ráji by přece měla být neděle každý den. Bohužel, dnešní realita je taková, že pro mnohé Pondělí začíná v sobotu.

reagovať

kety | 2. 3. 2014 Ne 23:08 |   [34]

Díky, Jago, konečně jsem se dostala k tomu, abych si tu kapitolku přečetla. A došlo mi, kde vzal Jan Otčenášek název pro svoji knížku – Když v ráji pršelo… ;-)

reagovať

SV | 3. 3. 2014 Po 10:17 |   [35]

[28] + [29] ahoj Eliza, ďakujem za snahu. zmizol nám :-(

reagovať

SV | 3. 3. 2014 Po 10:17 |   [36]

[32] tak skús pri čítaní preskakovať cez švihadlo! ;-)

reagovať

quick | 3. 3. 2014 Po 19:29 |   [37]

[33] A někteří si dovedou zařídit naopak ráj na Zemi.

reagovať

quick | 3. 3. 2014 Po 19:32 |   [38]

[36] Asi dělám něco špatně, začalo mně přeskakovat i v hlavě. ;-)

reagovať

SV | 4. 3. 2014 Ut 8:48 |   [39]

[37] tojo ;-)

reagovať

SV | 4. 3. 2014 Ut 8:49 |   [40]

[38] no mne preskakuje celkom kvalitne aj bez švihadla! ;-)

reagovať

Elizaweb | 4. 3. 2014 Ut 20:24 |   [41]

(30) On nepsal na blogu v BLOGUJE, který už nie je, ale na své vlastní web stránce BLOKUJE !!

reagovať

Jago | 4. 3. 2014 Ut 20:41 |   [42]

[41] Nikoliv, to je „záložní stránka“, na kterou byl A. Dentem přenesen obsah blogu kyklop.bloguje.cz, když bloguje.cz končilo. Tuhle stránku lze jenom číst a ke článkům na ní nelze přidávat komentáře, natož napsat autorovi, což bychom rádi. :-(

reagovať

SV | 5. 3. 2014 St 7:20 |   [43]

[42] tak.

reagovať

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.


Rubriky

Najnovšie komentáre

Fotogalérie

    Náhodná fotografia

    Prejdite na fotografiu Kaple rodiny Boimů – interiér

    Všetky fotogalérie


    Obľúbené adresy    Služobný vchod