Rüdesheim am Rhein

Naše cesta skončila ve městě Rüdesheim, které leží na úpatí pohoří Niederwald (předhůří pohoří Taunus) u jižního vstupu do rýnského údolí. Osídlení opět sahá až do keltských dob, po Keltech tu byli Římané, Alamani a nakonec Frankové. Archeologické nálezy dokazují, že již tehdy se zde pěstovalo víno.
Historie města je dlouhá a analogická historii ostatních zdejších měst a hradů. Rüdesheim těžil z toho, že zde začíná rýnské údolí. Další cesta po proudu vedla dlouho pouze po vodě a všechen náklad, dovezený až sem na vozech, se zde musel přeložit na lodě.
Dnes je Rüdesheim živým turistickým střediskem, jehož centrum zdobí mnohé hrázděné domy. Většinou jsou v nich hotely a restaurace. Na obrázku je hrad Brömserburg (zvaný též Niederburg), pojmenovaný po šlechtickém rodu pánů von Brömseburg, kteří jej drželi od 13. století jako svobodný statek, nikoliv tedy léno. Ve třicetileté válce se jej snažily francouzské oddíly vévody Jindřicha II. Orleánského zničit, ale podařilo se jim to jen částečně, takže z hradu přece jen něco zůstalo. Na hradě je dnes vinařské muzeum.

Komentáre

Zatiaľ nebol pripojený žiadny komentár. Buďte prvý!

Pripojte svoj komentár!

Môžete používať Texy! syntax.

* Hviezdičkou sú označené povinné údaje.